Design a site like this with WordPress.com
Get started

BAŞVURU

BAŞVURU ŞARTLARI

Bu proje kapsamında düzenlenecek olan etkinliğe başvurabilmek için aşağıdaki kriterlere sahip olunması gereklidir:

– Eğitim bilimleri veya öğretmen yetiştirme alanlarında yeterliliği başarıyla geçmiş doktora öğrencisi olmak.

– Temel istatistik uygulaması içeren yayınlanmış bir makalesi olmak ya da daha önce en azından bir tane temel istatistik dersi almış olmak.

– Daha önce üç kez düzenlenmiş olan bu projeye hiç katılmamış olmak.

* Nihai listeler bildirildiğinde, katılımcılardan beyanlarını destekleyecek resmî belgeleri proje yürütücüsüne iletmeleri gerekmektedir.

BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ.

DEĞERLERNDİRME KRİTERLERİ

Bu proje kapsamında düzenlenecek olan etkinliğe başvuru yapanlar arasından aşağıdaki kriterlere göre 36 kişi seçilecektir:

-Katılımcıların seçilmesinde ilk olarak akademik başarı (not ortalaması) dikkate alınacaktır.

-Not ortalamalarının eşit olması durumunda yayımlanmış olan makale sayısı dikkate alınacaktır.

-Aynı alandan çok fazla katılımcı olmaması adına alan bazında çeşitlilik sağlanacaktır.

-Ayrıca farklı bölge ve üniversitelerden üst düzeyde çeşitlilik sağlanmasına dikkat edilecek katılımcıların farklı üniversitelerden ve illerden olması gözetilecek, bir ilden 1’den fazla başvuru olması durumunda akademik başarı önceliğinde seçim yapılacak eşit olması halinde kura yöntemine başvurulacaktır.

-Her iki cinsiyetten de yeterli başvuran olması durumunda katılımcıların yarısı kadınlardan yarısı erkeklerden oluşturulacaktır.

Başvurular 11 Mayıs 2021 tarihinde başlamıştır.

Son Başvuru Tarihi: 25/05/2021

Sonuçların (en geç) açıklanma tarihi: 01/06/2021

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close