BAŞVURU

Bu projenin hitap ettiği hedef kitleyi eğitim fakültelerindeki doktora aşamasındaki lisansüstü öğrenciler oluşturmaktadır. Hedef kitle seçim kriterleri arasında lisansüstü öğrencileri için doktora yeterliğini geçmiş olmak şartı bulunmaktadır. Ayrıca proje kapsamında verilecek olan eğitime katılacak 20 kişilik hedef kitlenin belirlenmesi aşamasında başvuranların temel istatistik uygulaması içeren yayınlanmış bir makalesi olması şartı ya da  daha önce en azından bir tane temel istatistik dersi almış olduğunu kanıtlaması istenmektedir. İleri düzey metodoloji konularını öğrenmede temel istatistik bilgilerinin önkoşul olduğu düşünüldüğünde bu kriterlerin katılımcılarda aranması uygun görülmüştür. Katılımcıların seçilmesinde ek olarak akademik başarı (not ortalaması) dikkate alınacak sonrasında bilgisayar okur-yazarı (teknoloji okuryazarlığı ölçeği) olmaları şartı aranacaktır. Ayrıca farklı bölge ve üniversitelerden üst düzeyde çeşitlilik sağlanmasına dikkat edilecek katılımcıların farklı üniversitelerden ve illerden olması gözetilecek, bir ilden 1’den fazla başvuru olması durumunda akademik başarı önceliğinde seçim yapılacak eşit olması halinde kura yöntemine başvurulacaktır.

Başvuru süreci 11 Haziran 2019 günü sona ermiştir.

Sonuçların açıklanma tarihi: 25 Haziran, 2019

Create your website at WordPress.com
Get started
%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close